หนังสือเล่มนี้   เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านเครื่องมือไฟฟ้ามาก่อน
การนำเสนอในการซ่อมสว่านโรตารี่ 3 ระบบในหนังสือเล่มนี้ ท่านสามารถประยุกต์
ในการซ่อมสว่านโรตารี่    ทั้งของBOSCH และ ของเลียนแบบได้ทุกยี่ห้อที่มีรูปทรงตามหน้าปกนี้
อาทิเช่น  BUSS , SAMTO , YOCA , YESER , YU , KANTO , NETTO , PUMKLIN , OKURA
สว่านโรตารี่ ที่มีรูปทรงตามหน้าปกนี้ เป็นที่นิยมในท้องตลาดค่อนข้างสูง เพราะว่า
ซ่อมง่าย , ซ่อมขึ้น , อะไหล่มีมากมายตามท้องตลาด
หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสุดยอดของคัมภีร์สามระบบ 

หนังสือเล่มนี้จำหน่ายพร้อมแผ่น DVD พื้นฐานการซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า B 009
 หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุดสำหรับไปประกอบอาชีพ ไม่ได้แยกจำหน่าย