Antig326
©Antig326 : ต้องการพระเครื่ององค์ไหน จับภาพหน้าจอคอม หน้าจอมือถือ หรือส่งลิ้งค์มาทาง line ครับ เบอร์โทรผม 0932480159 เพิ่มเพื่อนทาง line ได้เลย

รายการวัตถุมงคล


150  เหรียญหลวงพ่อค้ำ วัดใหม่ไทยอีสาน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
(0/245)
มีผู้บูชาแล้ว
149  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดป่าชัยรังษี จ.สมุทรสาคร
(0/217)
เปิดให้บูชา
148 เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ออกวัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
(0/287)
เปิดให้บูชา
147 เหรียญ ฮก ลก ซิ่ว หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
(0/268)
เปิดให้บูชา
146 เหรียญพระครูบรรพตประชาวสัย เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง
(0/447)
เปิดให้บูชา
145 เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ระลึกอายุครบ 84 ปี
(0/380)
เปิดให้บูชา
144 เหรียญเสมาหลวงพ่อบุญลือเทวฤทธิ์ วัดขนุน เมืองเก่า จ.พิจิตร
(0/287)
เปิดให้บูชา
143  เหรียญลายเซ็น ส.ปกาทธโร วัดหนองข่า สร้างปี 2523
(0/267)
เปิดให้บูชา
142  เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ออกวัดเกาะแก้วอรุณคาม จ.สระบุรี
(0/274)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญเสมาพระครูสิริสมุทรวัฒน์ วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ สร้างปี 2529
(0/207)
เปิดให้บูชา
140 เหรียญหลวงพ่อสังวาลย์ มหาวิริโย วัดคลองพลูเก่า อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
(0/317)
เปิดให้บูชา
139 เหรียญหลวงพ่อฆ้อง (เอาะ) วัดซึ้งล่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
(0/423)
เปิดให้บูชา
138 เหรียญพระสุพรหมยานเถร พรหมมา พระราชสิงโห วัดศรีวรรณาราม จัดสร้าง
(0/265)
เปิดให้บูชา
137 เหรียญกะไหล่ทองหลวงพ่อหมั่น พระครูสุกิจวิริยากร วัดดงสัก ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
(0/552)
เปิดให้บูชา
136 เหรียญพระพุทธปางอุ้มบาตร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(0/264)
เปิดให้บูชา
135 เหรียญพระครูอุดมพิสัยคณารักษ์ วัดจอมทอง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สร้างปี 2542
(0/299)
เปิดให้บูชา
134 เหรียญพระครูมงคลภาณี - หลวงพ่อขาว วัดเทพกุญชรวราราม  จ.ลพบุรี สร้างปี 2529
(0/377)
เปิดให้บูชา
133 เหรียญทองฝาบาตร หลวงพ่อพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ วัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี
(0/285)
เปิดให้บูชา
132  เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร รุ่นกฤษดาธิการ ที่ระลึกสร้างพระธาตุทะเลทอง สร้างปี
(0/217)
เปิดให้บูชา
131 เหรียญพระครูสันติวิหารธรรม วัดสันติกาวาส จ.นครราชสีมา สร้างปี 2547
(0/326)
เปิดให้บูชา
130 เหรียญพระครูบวรสมณคุณ วัดศูนย์กลาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา สร้างปี 2540
(0/413)
เปิดให้บูชา
129 เหรียญหลวงพ่อโต วัดน้อย อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
(0/476)
เปิดให้บูชา
128 เหรียญพระครูอุเทศธรรมวินัย หลวงพ่อสง่า วัดไผ่ล้อม ผักไห่ จ.อยุธยา
(0/307)
เปิดให้บูชา
127 เหรียญหลวงพ่อโต - หลวงปู่ศุข วัดบ้านใหม่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
(0/570)
เปิดให้บูชา
126 เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สร้างปี 2525
(0/214)
เปิดให้บูชา
125 เหรียญหลวงพ่อถม ทีฆายุโก วัดทับกระดาษเขาวัง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(0/314)
มีผู้บูชาแล้ว
124 เหรียญพระครูประสิทธิ์วิหารคุณ - หลวงพ่อพุทธศิริมงคล
(0/463)
เปิดให้บูชา
123 เหรียญรัชกาลที่ 5 - หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา สภาพใช้
(0/213)
เปิดให้บูชา
122 เหรียญเสมาพระครูอินทเขมากร หลวงพ่อแย้ม วัดอินทรเกษม จ.สุพรรณบุรี
(0/440)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลังพระพุทธสิหิงค์ ตอกโค๊ต
(0/495)
เปิดให้บูชา
120 เหรียญเสมาหลวงพ่อคิม วัดหนองนาดำ หัวดง จ.พิจิตร ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา
(0/297)
เปิดให้บูชา
119 เหรียญพระวิสุทธิญาณเถร หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี สร้างปี 2550 ที
(0/327)
เปิดให้บูชา
118 เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ออกวัดดงพลับ สร้างปี 2556 พระครูศรีธีรานันท์
(0/430)
เปิดให้บูชา
117 เหรียญหลวงพ่อสำหรืบ นราสโก วัดหนองตาคง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(0/318)
เปิดให้บูชา
116 เหรียญหลวงพ่อแพง วัดโพธิ์ร้อยต้น อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด สร้างปี 2538
(0/371)
เปิดให้บูชา
115 เหรียญหลวงพ่อยุ้ย วัดเกาะแก้ว จ.สมุทรสงคราม สร้างปี 2530
(0/352)
เปิดให้บูชา
114 เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่สอน วัดศรีสุธรรม อ.พล จ.ขอนแก่น สร้างปี 2537
(0/233)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญพระครูวิสุทธิคุณสาร วัดเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สร้างปี 2548
(0/321)
เปิดให้บูชา
112 เหรียญพระกริ่ง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ ตอกโค๊ต
(0/233)
เปิดให้บูชา
111 เหรียญกะไหล่นิเกิ้ลลงยา รัชกาลที่ 5 วัดวิเวกวายุพัด บางปะอิน จ.อยุธยา
(0/404)
เปิดให้บูชา
110 เหรียญหลวงพ่อทบ พระบรมสารีริกธาตุ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
(0/317)
เปิดให้บูชา
109 เหรียญหล่อหลวงพ่อพวง วัดเขาสมุก ลาดยาว จ.นครสวรรค์  สร้างปี 2543
(0/305)
เปิดให้บูชา
108 เหรียญพระพุทธมหาจักรแก่นนคร หลังหลวงพ่อบง วัดหนองแวง ขอนแก่น สร้างปี 2528
(0/281)
เปิดให้บูชา
107 เหรียญทองฝาบาตรหลวงปู่อ่อน ฉลองพัดยศและอายุครบ 90 ปี ตอกโค้ด
(0/236)
เปิดให้บูชา
106 เหรียญหลวงพ่อเงิน ออกวัดหนองสะแก จ.พิจิตร สร้างปี 2548 -2549
(0/279)
มีผู้บูชาแล้ว
105 เหรียญเสมาพระอธิการสีนวน กันตสีโล วัดห้วยขมิ้น หนองแค จ.สระบุรี
(0/250)
เปิดให้บูชา
104 เหรียญหลวงพ่อพุทธลาโภ วัดโคกตะแบก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
(0/242)
เปิดให้บูชา
103  เหรียญพระติ้ว - พระเทียม วัดโอกาศ ที่ระลึกพิธีพุทธาภิเษก ปี 2553
(0/331)
เปิดให้บูชา
102  เหรียญพระครูหลวงพ่อเวิน วัดน้ำวิ่ง สร้างปี 2536
(0/298)
เปิดให้บูชา
101 เหรียญพระพุทธ วัดทุ่งสาธิต ผบทบ พลเอก เสริม ณ.นคร จัดสร้าง ปี 2521
(0/274)
เปิดให้บูชา
100 เหรียญหลวงพ่อฮ้ำ วัดดอนปอ จ.ชัยนาท รุ่นเสาร์ 5 ปี 40
(0/256)
เปิดให้บูชา
099 เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ หลังพระพฤหัสบดี
(0/205)
เปิดให้บูชา
098 เหรียญหลวงพ่อโต วัดนางลือ จ.ชัยนาท
(0/219)
เปิดให้บูชา
097 เหรียญพระเทพญาณวิศิษฏ์ (เปลี่ยน) วัดบวรมงคล บางพลัด กรุงเทพฯ สร้างปี 2541
(0/286)
เปิดให้บูชา
096 เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์เสรี ปัญญาวชิโร หลังหลวงปู่ก้าน
(0/290)
เปิดให้บูชา
095 เหรียญพระครูพรหมจริยาธิมุตต์ วัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
(0/354)
เปิดให้บูชา
094 เหรียญพระอาจารย์สมพาศ วัดธรรมจักร (สามเกลียว) จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2541
(0/447)
เปิดให้บูชา
093 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ สร้างปี 2547 หลังพระประจำวันอาทิตย์
(0/310)
เปิดให้บูชา
092 เหรียญกะไหล่ทองสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
(0/280)
เปิดให้บูชา
091 เหรียญพระครูวิชัยพัฒนกิจ หลวงพ่อชั้น วัดเขาท่าพระ จ.ชัยนาท
(0/269)
เปิดให้บูชา
090 เหรียญกะไหล่ทองพระรัชมงคลสุนทร (แคล้ว) วัดราชาธิวาส สร้างปี 2544
(0/326)
เปิดให้บูชา
089 เหรียญกะไหล่ทองพระแก้วมรกต วัดนก กรุงเทพฯ รุ่นมหาบารมีสร้างอุโบสถ สร้างปี 39
(0/248)
เปิดให้บูชา
088 เหรียญทองฝาบาตรพระอาจารย์ประยูร อาจาโร วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี
(0/289)
เปิดให้บูชา
087 เหรียญทองฝาบาตรพระอาจารย์ประยูร อาจาโร วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี
(0/193)
เปิดให้บูชา
086 เหรียญทองฝาบาตรพระอาจารย์ประยูร อาจาโร วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี
(0/202)
เปิดให้บูชา
085 เหรียญทองฝาบาตรพระอาจารย์ประยูร อาจาโร วัดสี่กั๊กราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี
(0/240)
เปิดให้บูชา
084 เหรียญพระพุทธนิมิต วัดโพธิ์นฤมิตร จ.สุพรรณบุรี ที่ระลึกพิธีเททองหล่อพระ
(0/304)
เปิดให้บูชา
083 เหรียญหลวงพ่อภุมมา หลังพระนอนไสยาสน์ วัดจำปาทอง จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2531
(0/218)
เปิดให้บูชา
082 เหรียญหลวงพ่อโตอู่ทอง วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
(0/351)
เปิดให้บูชา
081 เหรียญหลวงปู่พัก วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ สร้างปี 2534
(0/249)
เปิดให้บูชา
080 เหรียญหลวงพ่อศรี วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
(0/597)
เปิดให้บูชา
079 เหรียญหล่อหลวงพ่อศรีโพธิ์ทอง - หลวงพ่อต้น วัดโพธิเกษตร
(0/254)
เปิดให้บูชา
078 เหรียญเสมาหลวงปู่สำราญ ปวโร วัดสุขสำราญ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างปี 32
(0/378)
เปิดให้บูชา
077 เหรียญพระครูประทีปปัจจันตเขต หลังพญาราหู วัดตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
(0/312)
เปิดให้บูชา
076 เหรียญพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม สร้างปี 2521
(0/231)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญเสมารุ่นพิเศษ พระครูมงคลภาณี วัดเทพกุญชรวราราม จ.ลพบุรี
(0/278)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญพระครูสุทธาจารวัตร หลวงพ่ออ่ำ วัดตึกฯ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา สร้างปี 2537
(0/350)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญหลวงพ่อพระเทพสิทธินายก วัดนาคกลาง กรุงเทพฯ สร้างปี 2527
(0/483)
เปิดให้บูชา
072 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีที่สุด ที่ระลึกครบ 50 ปี บ.เสริมสุข
(0/204)
เปิดให้บูชา
071 เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเฮง วัดถ้ำผาวังจันทร์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
(0/367)
เปิดให้บูชา
070 เหรียญพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สร้างปี 2532
(0/254)
เปิดให้บูชา
069 เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ออกวัดโนนสะอาด ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(0/348)
เปิดให้บูชา
068 เหรียญหลวงปู่อึ้ม หลังพระพุทธปางห้ามสมุทร วัดโพธิ์สะตูมเหนือ อ.กุมภวาปี
(0/331)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญพระพุทธมงคล (หลวงพ่อโต) วัดนิคมสหกรณ์ จ.กำแพงเพชร รุ่นสร้างวิหาร ๕๘
(0/271)
เปิดให้บูชา
066 เหรียญหลวงพ่อเงิน ออกวัดหนองสะแก จ.พิจิตร สร้างปี 2548 -2549
(0/398)
เปิดให้บูชา
065 เหรียญคุณยายเปลื้อง แก่นจันทร์ ที่ระลึกในงานออกเมรุ สร้างปี 2542
(0/305)
เปิดให้บูชา
064 เหรียญดวงชะตา หลวงปู่ทวด ออกวัดแม่ตะไคร้ หมายเลข ๕๔๒๗๔
(0/274)
เปิดให้บูชา
063 เหรียญใบโพธิ์พระครูโพธิคณาจารย์ หลวงพ่อทองพูน วัดบ้านเมืองโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
(0/387)
เปิดให้บูชา
062 เหรียญเสมาพระครูสมุทรวิสุทธิวงศ์ หลวงพ่อชุบ วัดศรัทธาธรรม
(0/472)
เปิดให้บูชา
061 เหรียญหลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ตอกโค้ด
(0/251)
เปิดให้บูชา
060 เหรียญพระเทพประทานพร วัดจอมศรี บ้านโนนแต้ สร้างปี 2558
(0/215)
เปิดให้บูชา
059 เหรียญพระนาคปรก หลังดวงอภิมหาเศรษฐี วัดธรรมสุขใจ จ.ปทุมธานี สร้างปี 2535
(0/347)
เปิดให้บูชา
058 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลังพระนาคปรก รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน
(0/290)
มีผู้บูชาแล้ว
057 เหรียญพระครูโชติธรรมวัฒน์ วัดป่ามัชฌิมวงศ์รัตนาราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
(0/243)
เปิดให้บูชา
056 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ สร้างปี 2547
(0/272)
เปิดให้บูชา
055 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ สร้างปี 2547
(0/221)
เปิดให้บูชา
054 เหรียญหลวงปู่สามารถ สมาจาโร ตอกโค้ด 3 โค๊ต
(0/554)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญหลวงพ่อสังกัจจายน์ วัดมเหยงค์ นครหลวง อรัญญิก จ.อยุธยา รุ่นมหาโภคลาภ
(0/368)
มีผู้บูชาแล้ว
052 เหรียญพระครูปลัดผวน วัดวังไม้แดง จ.จันทบุรี
(0/265)
เปิดให้บูชา
051 เหรียญเสมาเศียรพ่อแก่ วัดตลาดใหม่ จ.อ่างทอง ที่ระลึกพิธีไหว้ครู สร้างปี 53
(0/388)
เปิดให้บูชา
050 เหรียญหล่อพ่อท่านเขียน วัดกระทิง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
(0/191)
เปิดให้บูชา
049 เหรียญหล่อพ่อท่านเขียน วัดกระทิง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
(0/194)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อคูณ นั่งยองๆเลิกสูบยาม้วนใหญ่
(0/321)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญเสมานาคปรกพระศรีสรรเพชฌ์ วัดป่าจิตตาราม จ.พิษณุโลก
(0/226)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญพระครูโสภณขันติธรรม หลวงพ่ออุดม วัดคูขาด อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(0/434)
มีผู้บูชาแล้ว
045 เหรียญหลวงพ่อเฒ่า วัดศรีภวังค์ บางปะหัน จ.อยุธยา สร้างปี 2543
(0/469)
มีผู้บูชาแล้ว
044 เข็มกลัดกะไหล่ทองพระธรรมกาย ที่ระลึกพระพุทธชยันตี 2600 ปี
(0/366)
มีผู้บูชาแล้ว
043  เหรียญหล่อล้อแม็กเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่ต้นบุญ เนื้อโลหะผสม
(0/295)
เปิดให้บูชา
042 เหรียญกะไหล่ทองหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นโชคทวีคูณ สร้างปี 2536
(0/214)
เปิดให้บูชา
041 เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อศรีนวล วัดเพลง จ.นนทบุรี สร้างปี 2536
(0/213)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญกะไหล่ทองพ่อท่านเขียน วัดกระทิง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี สร้างปี 2556
(0/193)
เปิดให้บูชา
039 เหรียญพระครูธรรมรัตน์ธนสุนทร หลังค้างคาว วัดหลวงพรหมมาวาส สร้างปี 2521
(0/283)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญหลวงพ่อน้อย กิตติญาโณ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สร้างปี40
(0/282)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญพระพุทธชินราช วัดราษฎร์บำรุง สร้างปี 2521 ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา
(0/527)
เปิดให้บูชา
036 เหรียญหล่อพระสิวลีเดินธุดงค์ วัดไผ่รื่นรมย์ สร้างปี 2538
(0/397)
มีผู้บูชาแล้ว
035 เหรียญหลวงพ่อเสาร์ วัดป่ามุนี โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สร้างปี 2539
(0/297)
เปิดให้บูชา
034 เหรียญหลวงพ่อบุญหลอม วัดเขาน้อย ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สร้างปี 2555
(0/451)
เปิดให้บูชา
033 เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม ออกวัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม
(0/334)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญพระสิทธัตถะอนันตริยบุญ หลังรอยพระพุทธบาทเขาภูคา ตาคลี จ.นครสวรรค์
(0/204)
มีผู้บูชาแล้ว
031 เหรียญท่านพ่อเขียน วัดกระทิง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี หมายเลข ๓๕๔๑๓
(0/206)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลังยันต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
(0/285)
มีผู้บูชาแล้ว
029 เหรียญหลวงพ่อเกียว นิติสาโร วัดอ่างทอง สร้างปี 2521
(0/405)
เปิดให้บูชา
028 เหรียญหลวงพ่อวรรณา พระครูภาวนากิตติ วัดดอนพุด จ.สระบุรี
(0/467)
เปิดให้บูชา
027 พระพุทธศรีสมพรเปี่ยมสุขกุลวานิชนิมิตประสาทปาลิไลยกาวาสสุพรรณสุภัทราบพิตร
(0/274)
เปิดให้บูชา
026 เหรียญหลวงพ่อธรรมรส หลังพญาครุฑ วัดธรรมรส มหาราช จ.อยุธยา
(0/249)
เปิดให้บูชา
025 เหรียญทองฝาบาตรหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณคูณรวยมหาศาล
(0/199)
เปิดให้บูชา
024 เหรียญหลวงพ่อคูณ ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดจังหรีด จ.นครราชสีมา สร้างปี 39
(0/616)
เปิดให้บูชา
023 เหรียญพระครูอุดมธรรมโฆสิต หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม จ.สุพรรณบุรี
(0/326)
มีผู้บูชาแล้ว
022  เหรียญพระพุทธมงคลศิลา พระนาคปรก วัดละหาร ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(0/192)
เปิดให้บูชา
021 เหรียญหลวงปู่พุฒ จิรธัมโม วัดเขาตะแบง อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รุ่นไตรมาส
(0/271)
เปิดให้บูชา
020 เหรียญหลวงพ่อโสธรจำลอง วัดไตรสามัคคี หลังพระอดิศักดิ์ จ.สมุทรปราการ
(0/307)
เปิดให้บูชา
019 เหรียญหลวงพ่อโสธรจำลอง วัดไตรสามัคคี หลังพระอดิศักดิ์ จ.สมุทรปราการ
(0/218)
เปิดให้บูชา
018  เหรียญเสมานั่งพานหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่ใบฎีกาดอกไม้ วัดหนองเสาธง
(0/229)
เปิดให้บูชา
017 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบรอบ 72 ปี สร้างปี 2537
(0/197)
เปิดให้บูชา
016 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี สร้างปี 2536
(0/224)
เปิดให้บูชา
015 เหรียญกะไหล่ทองจตุคามรามเทพ รุ่นบัลลังก์ราชันย์ หมายเลข ๗๗๗
(0/277)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญทองฝาบาตรพระอธิการอุ้ย ปญญาวโร วัดโนนเค็ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
(0/313)
เปิดให้บูชา
013 เหรียญหลวงพ่อซิ้ม หลังหลวงพ่อนวย วัดโสภา อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
(0/238)
เปิดให้บูชา
012 เหรียญพระครูพุทธิวงศ์ธาดา วัดฉางข้าวน้อยเหนือ ป่าซาง จ.ลำพูน รุ่นสุริยุปราคา
(0/230)
เปิดให้บูชา
011  เหรียญพระครูอุดมพัฒนโสภณ หลังพระนาคปรก วัดเขาแดน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(0/247)
เปิดให้บูชา
010 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สร้างปี 2536
(0/182)
เปิดให้บูชา
009 เหรียญหล่อเนื้อทองผสมพระอาจารย์มั่น รุ่นวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม สวนป่าป
(0/203)
เปิดให้บูชา
008 เหรียญหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี สร้างปี 2526 สภาพใช้
(0/195)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา สร้างปี 2525
(0/204)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญ สสิริสาโร วัดเทพาวราราม จ.อุบลราชธานี
(0/270)
เปิดให้บูชา
005 เหรียญทองฝาบาตรหลวงพ่อพุทธบารมี หลังพระปิดตา นอนตะแคง วัดท่าฉนวน โคกสำโรง
(0/202)
เปิดให้บูชา
004 เหรียญทองฝาบาตรหลวงพ่อพุทธบารมี หลังพระปิดตา นอนตะแคง วัดท่าฉนวน โคกสำโรง
(0/213)
เปิดให้บูชา
003 เหรียญเสมาพระครูปริยัติกาญจนโสภณ วัดหนองผักแว่น จ.กาญจนบุรี สร้างปี 2546
(0/279)
เปิดให้บูชา
002  เหรียญยืนหลวงพ่อ วัดดอนบุปผาราม จ.สุพรรณบุรี
(0/200)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญหลวงพ่อแก้ว ญาณวโร วัดร่องธารท่าลี่ จ.ลำพูน สร้างปี 2541
(0/225)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : Antig326
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนวัตถุมงคลทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
22-09-2020
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
12-10-2023 05:44
จำนวนผู้เข้าชม
01205 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429