Antig400
©Antig400 : ไปที่ Google พิมพ์คำว่า ANTIG ตามด้วยตัวเลข เช่น ANTIG 1 หรือ ANTIG 18 , ANTIG 102 ท่านจะพบกับร้านค้าของเรา

รายการวัตถุมงคล


Hacked By ./PL4N6T0N
(0/451)
เปิดให้บูชา
149 เหรียญธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา
(0/536)
เปิดให้บูชา
148  เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ รุ่นพุทธบูชา สร้างถวาย
(0/769)
เปิดให้บูชา
147  เหรียญเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ท่านเจ้าคุณนรฯ ออกวัดอาวุธวิสิตาราม
(0/403)
มีผู้บูชาแล้ว
146 เหรียญพระพุทธประทับเสือ วัดหนองเสม็ด อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี สร้างปี 2554
(0/334)
เปิดให้บูชา
145  เหรียญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมณโคดมบรมศาสดา วัดศรีวิศาลวาจา
(0/401)
เปิดให้บูชา
144  เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดสามัคคีบรรพต บางเสร่นอก
(0/482)
เปิดให้บูชา
143   เหรียญพระธาตุมหาเจดีย์ ติณณพาน วัดหัวเขาสมอคล้า จ.พิษณุโลก
(0/330)
เปิดให้บูชา
142 เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ รุ่นชนะมาร สร้างปี 2527
(0/610)
เปิดให้บูชา
141 เหรียญพระสุพรหมยานเถร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน
(0/316)
เปิดให้บูชา
140 เหรียญพระพุทธชนะมาร วัดพระธาตุเขาเจ้า อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี สร้างปี 2526
(0/547)
เปิดให้บูชา
139  เหรียญหลวงพ่อโต วัดป่าโมกวรวิหาร สร้างปี 2523
(0/565)
เปิดให้บูชา
138  เหรียญพระพุทธกัสสป - พระพุทธโคดม วัดเสาธงทอง จ.เพชรบุรี สร้างปี 2523
(0/482)
เปิดให้บูชา
137  เหรียญเสมาหลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สร้างปี 2539
(0/590)
เปิดให้บูชา
136 เหรียญพระสุพรหมยานเถร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน ที่ระลึกสร้างวิหาร
(0/338)
เปิดให้บูชา
135  เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดเนินกระปรอก จ.ระยอง สร้างปี 2519
(0/658)
เปิดให้บูชา
134  เหรียญหลวงพ่อจ้อย ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดมฤคทายวัน
(0/440)
เปิดให้บูชา
133 เหรียญพระพุทธปางนาคปรก วัดโพธิ์นิมิตสถิตมหาสีมาราม สร้างปี 2538
(0/587)
มีผู้บูชาแล้ว
132 เหรียญนางกวัก ไม่ทราบที่ สร้างปี 2543
(0/279)
เปิดให้บูชา
131 เหรียญนางกวัก ไม่ทราบที่ สร้างปี 2543
(0/345)
เปิดให้บูชา
130  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อหยกขาว ที่ระลึกฉลองที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์
(0/367)
เปิดให้บูชา
129  เหรียญเต่า พระครูวิจิตรสุวรรณาภรณ์ จ.สุพรรณบุรี รุ่นเจ้าสัว
(0/863)
เปิดให้บูชา
128  เหรียญพระอุปัชฌาย์พักตร์ วัดโบสถ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง สร้างปี 2559
(0/447)
เปิดให้บูชา
127  เหรียญพระครูปลัดนิสิต หลวงพ่อเณร วัดซับน้อยธรรมรัศมี จ.เพชรบูรณ์
(0/409)
เปิดให้บูชา
126  เหรียญพระพุทธโสธร หลังหลวงพ่อเหลือ แปดริ้ว สร้างปี 2541
(0/435)
เปิดให้บูชา
125  เหรียญพระสุโขทัยธรรมราชา วัดราษฎร์สามัคคี จ.นครปฐม
(0/635)
เปิดให้บูชา
124 เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่ระลึกงานนมัสการพระปฐมเจดีย์ ปี 2549
(0/631)
เปิดให้บูชา
123 เหรียญพระพุทธศาสดาแลนดาโลกนาถ วัดแดนคงคาวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
(0/386)
เปิดให้บูชา
122 เหรียญหันข้าง พระพิษณุบุราจารย์ (แพ พากุโล) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
(0/438)
เปิดให้บูชา
121 เหรียญไตรภาคี หลวงพ่อปาน หลวงพ่อกบ หลวงพ่อโอภาสี หลังสิงห์
(0/549)
มีผู้บูชาแล้ว
120  เหรียญพระปฐมเจดีย์ ที่ระลึกงานนมัสการ พระปฐมเจดีย์ ปี 2546
(0/326)
มีผู้บูชาแล้ว
119  เหรียญเจ้าพ่อหอมทุ่ง หลังยันต์พุทธซ้อน สร้างปี 2542 มีจาร
(0/493)
เปิดให้บูชา
118  เหรียญใบโพธิ์ หลวงปู่ฤาษีลิงขาว หลวงพ่อช่อ วัดฤกษ์บุญมี จ.สุพรรณบุรี
(0/487)
เปิดให้บูชา
117 เหรียญพระครูโอภาสวรวัฒน์ วัดวิเวกวายุพัด สร้างปี 2539
(0/375)
เปิดให้บูชา
116 เหรียญพระครูโอภาสวรวัฒน์ วัดวิเวกวายุพัด สร้างปี 2539
(0/365)
เปิดให้บูชา
115 เหรียญพระครูโอภาสวรวัฒน์ วัดวิเวกวายุพัด สร้างปี 2539
(0/1163)
เปิดให้บูชา
114 เหรียญพระครูโอภาสวรวัฒน์ วัดวิเวกวายุพัด สร้างปี 2539
(0/301)
เปิดให้บูชา
113 เหรียญพระครูโอภาสวรวัฒน์ วัดวิเวกวายุพัด สร้างปี 2539
(0/335)
เปิดให้บูชา
112 เหรียญพระครูโอภาสวรวัฒน์ วัดวิเวกวายุพัด สร้างปี 2539
(0/295)
เปิดให้บูชา
111  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดป่าธรรมวิเวก
(0/818)
เปิดให้บูชา
110  เหรียญหลวงพ่อจันทร์แก้ว วัดแม่แก้วเหนือ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
(0/330)
เปิดให้บูชา
109  เหรียญเจ้าคุณพระศีลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อบาง) ที่ระลึกในงานมงคลสมรส
(0/363)
เปิดให้บูชา
108  เหรียญพระครูปราสาทนียคุณ (หลวงพ่อพวง) วัดสหกรณ์รังสรรค์ จังหวัดสระบุรี
(0/488)
เปิดให้บูชา
107  เหรียญพระสุนทรธรรมสุธี ที่ระลึกงานฉลองอายุ 72 ปี วัดอินทาราม
(0/314)
เปิดให้บูชา
106  เหรียญหลวงปู่อ่อน วัดเนินมะเกลือวนาราม รุ่นศิษย์มหาชัย สร้างถวาย
(0/361)
เปิดให้บูชา
105  เหรียญพระอาจารย์สุนทร สุนทโร วัดราชธานี ตำบลลานบ่า จังหวัดเพชรบูรณ์
(0/342)
เปิดให้บูชา
104 เหรียญพระสังกัจจายน์มหาลาภ ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดป่าศิริวันวนาราม
(0/465)
เปิดให้บูชา
103 เหรียญพระพุทธใบโพธิ์ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
(0/423)
เปิดให้บูชา
102 เหรียญหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
(0/424)
เปิดให้บูชา
101 เหรียญพระครูสุนทรจริยาวัตร (หลวงปู่ม่วง) วัดยางงาม
(0/489)
เปิดให้บูชา
100 เหรียญกะไหล่ทอง หลวงพ่อเงิน ขันติโก วัดถ้ำน้ำ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(0/397)
เปิดให้บูชา
099  เหรียญเสมา หลวงพ่อบุญธรรม วัดไพร่ฟ้า
(0/476)
เปิดให้บูชา
098  เหรียญกะไหล่ทองสองหน้า หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
(0/298)
เปิดให้บูชา
097  เหรียญหลวงพ่อเผื่อน วัดเขากุฏิ ที่ระลึกอายุครบ 82 ปี
(0/482)
เปิดให้บูชา
096  เหรียญหลวงปู่คง วัดตะคร้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
(0/275)
เปิดให้บูชา
095 เหรียญพระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณ สุพจน์ คณะ 3 วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
(0/487)
เปิดให้บูชา
094  เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลังหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
(0/261)
เปิดให้บูชา
093 เหรียญ อดีต ปัจจุบัน หลวงปู่เสถียร นามะทัตสี ภูสุวรรณหงส์ จังหวัดอุบลราชธานี
(0/1050)
มีผู้บูชาแล้ว
092 เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดน้ำใส อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างปี 2520
(0/361)
เปิดให้บูชา
091  เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สร้างปี 2533
(0/348)
เปิดให้บูชา
090  เหรียญรุ่น 1 พระพุทธมงคลวรราช วัดกาไสย์ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง
(0/392)
เปิดให้บูชา
089 เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม รุ่นปลดหนี้ สร้างปี 2538
(0/552)
เปิดให้บูชา
088 เหรียญหลวงปู่มา ญาณวโร สำนักสันติวิเวก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(0/555)
เปิดให้บูชา
087  เหรียญเสมาหลวงปู่ขุ้ย รุ่นสร้างอุโบสถ วัดโพธิ์เย็น ตำบลบ่อไทย
(0/579)
เปิดให้บูชา
086  เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ ที่ระลึกงานนมัสการ พระปฐมเจดีย์ ปี 2544
(0/356)
เปิดให้บูชา
085  เหรียญเสมาหลวงปู่สวน วัดพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์ สร้างปี 2540
(0/455)
เปิดให้บูชา
084 เหรียญพระพุทธกันทรวิชัย วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านโนน อำเภอกันทรวิชัย
(0/416)
เปิดให้บูชา
083  เหรียญที่ระลึกอายุ 100 ปีหลวงปู่จันทร์ วัดป่าข่อย อำเภอสวรรคโลก
(0/445)
เปิดให้บูชา
082  เหรียญพระพุทธเจ้า หลังปางประสูติ ตรัสรู้ เผยแพร่ธรรม และปรินิพพาน
(0/732)
มีผู้บูชาแล้ว
081  เหรียญพระพุทธสิหิงค์จำลอง จังหวัดสมุทรปราการ วัดพระสมุทรเจดีย์
(0/530)
เปิดให้บูชา
080  เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ ที่ระลึกหนังสือพิมพ์ลานโพธิ์ ครบรอบ 5 ปี
(0/358)
เปิดให้บูชา
079  เหรียญพระประธานในโบสถ์ วัดชุมนุมศรัทธา หลังพระครูกิตติวัฒน์ สร้างปี 2522
(0/375)
เปิดให้บูชา
078  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น เงินพันล้าน สร้างปี 2538
(0/406)
เปิดให้บูชา
077  เหรียญพระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระ ประธานสงฆ์สังคยนาครั้งที่ 3
(0/472)
เปิดให้บูชา
076  เหรียญรุ่น 1 พระอาจารย์อาคม วัดห้วยตูมสุทธาวาส ตำบลพุทธบาท
(0/374)
เปิดให้บูชา
075 เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ออกวัดเขาใบไม้ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
(0/660)
เปิดให้บูชา
074 เหรียญพระครูสุกิจประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(0/498)
เปิดให้บูชา
073 เหรียญเสมาหลวงปู่ผล วัดพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
(0/299)
เปิดให้บูชา
072  เหรียญพระราชภัทราจาร รุ่นทำบุญอายุ 90 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
(0/351)
เปิดให้บูชา
071  เหรียญหล่อโบราณ พระพุทธปางปฐมเทศนา หลังพระพุทธเจ้าปางประสูติ
(0/656)
เปิดให้บูชา
070  รูปหล่ออุดกริ่ง หลวงพ่อห้อย ไม่ทราบที่
(0/288)
เปิดให้บูชา
069  เหรียญหล่อจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ออกวัดทะนง จังหวัดพิจิตร
(0/570)
เปิดให้บูชา
068 รูปหล่อพระพุทธ หลวงพ่อสุพรรณรังษี วัดพระบางมงคล จังหวัดนครสวรรค์ หล่อตัน
(0/321)
เปิดให้บูชา
067 เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อเพชร วัดสุขสำราญ จังหวัดพิจิตร
(0/912)
เปิดให้บูชา
066 รูปหล่อโบราณพระเจ้าเสือ วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หล่อตัน
(0/470)
มีผู้บูชาแล้ว
065 รูปหล่อหลวงปู่ทวด รุ่นเพชรพนมวังรุ่น 1 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(0/861)
เปิดให้บูชา
064 รูปหล่ออุดกริ่ง หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
(0/930)
มีผู้บูชาแล้ว
063 รูปหล่อเอกลักษณ์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา สร้างปี 2536
(0/384)
เปิดให้บูชา
062 เหรียญหล่อนวโลหะ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี
(0/444)
เปิดให้บูชา
061 เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร สมเด็จพระญาณสังวร
(0/261)
เปิดให้บูชา
060  เหรียญหลวงพ่อขวัญ ปวโร วัดบ้านไร่ จังหวัดพิจิตร หลังยันต์ดาว
(0/1275)
มีผู้บูชาแล้ว
059 เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
(0/1169)
เปิดให้บูชา
058 เหรียญปราบมารพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีห่วง
(0/1005)
เปิดให้บูชา
057 เหรียญหลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
(0/561)
เปิดให้บูชา
056  เหรียญอายุยืน หลวงปู่สนธิ์ เขมิโย รุ่นสร้างอุโบสถวัดสุทธาวาส จังหวัดบึงกาฬ
(0/1274)
เปิดให้บูชา
055  เหรียญทองสตางค์ ครูบาคำอ้าย วัดโป่งเหนือ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า
(0/661)
มีผู้บูชาแล้ว
054  เหรียญพระอาจารย์เทียน หลังหลวงปู่นารายณ์ วัดจันทร์ประดิษฐาราม
(0/482)
เปิดให้บูชา
053 เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้องพิมพ์สองหู หลังพระอาจารย์ฮวดธรรมฑีโย ตอกโค๊ต
(0/874)
เปิดให้บูชา
052 เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน วัดปรีดาราม (ยายส้ม) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(0/418)
เปิดให้บูชา
051  เหรียญพระพุทธ หลังพลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุทองใหญ่ สร้างปี 2539
(0/486)
มีผู้บูชาแล้ว
050  เหรียญหลวงพ่อผิว วัดกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
(0/475)
เปิดให้บูชา
049  เหรียญหลวงพ่อแพ รุ่นสร้างสะพานหลวงพ่อแพ สิงห์บุรี – สุพรรณบุรี
(0/407)
เปิดให้บูชา
048 เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ อธิษฐานจิตขอบารมีโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
(0/499)
เปิดให้บูชา
047 เหรียญหล่อ พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นเมตตากรุณา ส.ม.ท.
(0/448)
เปิดให้บูชา
046 เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สร้างปี 2539
(0/637)
เปิดให้บูชา
045 เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สร้างปี 2535 ตอกโค้ด
(0/280)
เปิดให้บูชา
044  เหรียญหลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
(0/395)
เปิดให้บูชา
043  เหรียญหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ หลังยันต์
(0/336)
เปิดให้บูชา
042  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อแดง วัดลาดบัวขาว จังหวัดอยุธยา ตอกโค๊ตดอกบัว
(0/377)
เปิดให้บูชา
041 เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พุทธาภิเษกวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพ
(0/291)
เปิดให้บูชา
040 เหรียญหลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ จังหวัดนครสวรรค์ หลัง หลวงพ่อคล้าย หลวงพ่อเงิน
(0/454)
เปิดให้บูชา
039  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อพันปี ที่ระลึกในงานสร้างโบสถ์พระประธาน วัดพันปี
(0/271)
เปิดให้บูชา
038 เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นอนุสรณ์ 700 ปี ลายสือไทย สร้างปี 2526
(0/342)
เปิดให้บูชา
037 เหรียญหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ หลังยันต์ รุ่นพิเศษ ไม่ทราบปีที่สร้าง
(0/1706)
มีผู้บูชาแล้ว
036 เหรียญรุ่น 1 พระครูผาสุกธรรมวิชัย วัดท้องโพลง อำเภอพรหมพิราม
(0/416)
เปิดให้บูชา
035 เหรียญพระครูสุคันธศีลคุณ รุ่นเสาร์ห้ามหาลาภ วัดสามพวง
(0/331)
เปิดให้บูชา
034 เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นพัฒนาชาติ สร้างปี 2537
(0/408)
เปิดให้บูชา
033  เหรียญหลวงปู่คง หลังนางกวัก วัดตะคร้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
(0/331)
เปิดให้บูชา
032 เหรียญหลวงปู่รอด ที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน วัดบางซ้ายนอก
(0/511)
เปิดให้บูชา
031 เหรียญหลวงพ่อเอ้สารี วัดชัยมงคล รุ่นศิษย์บูชาครู ปี 2556
(0/424)
เปิดให้บูชา
030 เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อนว
(0/690)
เปิดให้บูชา
029  เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข หลังหลวงพ่อทวีศักดิ์ (เสือดำ)
(0/379)
เปิดให้บูชา
028  เหรียญหลวงพ่อสุวรรณ วัดทุ่งสาลี ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
(0/354)
เปิดให้บูชา
027 เหรียญหลวงพ่อเลิศ ชินวังโส ที่ระลึกในงานทอดกฐินปี 2556 วัดเทพนิมิต
(0/266)
เปิดให้บูชา
026 เหรียญหลวงพ่อสมชาย หลังสมเด็จพระมงคลมุนีไพรีพินาศศาสดาจารย์
(0/326)
เปิดให้บูชา
025  เหรียญเสมา หลวงปู่สวน รุ่นพุทธาภิเษกวัดม่วงหวาน อำเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา
(0/499)
เปิดให้บูชา
024  เหรียญเสมาหลวง พ่อสะอาด หลังยันต์ไม่ทราบที่
(0/555)
เปิดให้บูชา
023  เหรียญหลวงพ่อเหล็ก วัดโพธิ์ศรี ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
(0/450)
เปิดให้บูชา
022  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา หลังพระพุทธโกศัยฯ สร้างปี 38
(0/422)
เปิดให้บูชา
021  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นกูช่วยมึง
(0/335)
เปิดให้บูชา
020  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นกูช่วยมึง
(0/300)
เปิดให้บูชา
019  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระญาณวิทยาคม สร้างปี36
(0/902)
เปิดให้บูชา
018  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นกูรักษ์ป่า
(0/268)
เปิดให้บูชา
017  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นกูรักษ์ป่า
(0/268)
เปิดให้บูชา
016  เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นกูรักษ์ป่า
(0/308)
เปิดให้บูชา
015  เหรียญรูปไข่เล็ก พระยาภักดีชุมพล (แล) รุ่นสร้างศาลบวงสรวง จังหวัดชัยภูมิ
(0/273)
เปิดให้บูชา
014 เหรียญพ่อปู่คฤหัสถ์ไม้เท้าทอง หลังนะทรงธรรม
(0/404)
เปิดให้บูชา
013 เหรียญพระอุปัชฌาย์พักตร์ วัดโบสถ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สร้างปี 2559
(0/330)
เปิดให้บูชา
012 เหรียญพระพุทธชินราช หลังพระประจำวันอาทิตย์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
(0/377)
เปิดให้บูชา
011 เหรียญเนื้อทองสตางค์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม สร้างปี 2558 ตอกโค้ด ช.
(0/551)
เปิดให้บูชา
010 ล็อกเก็ตหลวงปู่หลุย วัดป่าหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(0/395)
เปิดให้บูชา
009  เหรียญพระนิรันตราย ม.ป.ร.สร้างปี 2547
(0/363)
เปิดให้บูชา
008  เหรียญหยดน้ำ พระพุทธบดินทร วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพ
(0/466)
เปิดให้บูชา
007 เหรียญกะไหล่ทอง สมเด็จพระสังฆราชป๋า รุ่นสหภูมิสุพรรณ สร้างปี 2490
(0/621)
เปิดให้บูชา
006 เหรียญพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม)วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
(0/790)
เปิดให้บูชา
005  เหรียญสมเด็จพระศรีเมืองทอง หลังสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดต้นสน
(0/315)
เปิดให้บูชา
004  เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื้อทองทิพย์ รุ่นกาญจนาภิเษกเจริญพุทธมนต์
(0/854)
มีผู้บูชาแล้ว
003  เหรียญเสมา มหาฤาษีศักดิ์สิทธิ์ หลังพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ไม่ทราบสำนัก
(0/505)
เปิดให้บูชา
002 เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างปี 2547
(0/332)
เปิดให้บูชา
001 เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม หลังพระพุทธชินราช
(0/622)
เปิดให้บูชา
ชื่อร้าน : Antig400
โดย : อุดร เหลืองวิชชเจริญ
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0932480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
URL ของร้าน :
จำนวนวัตถุมงคลทั้งหมด
150
รายการ

วันเปิดร้าน
11-07-2018
ปรับปรุงร้านล่าสุดเมื่อ
07-06-2022 19:23
จำนวนผู้เข้าชม
02420 ครั้ง
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429